Назар аударыңыз! Веб-сайт тестілік режимде жұмыс істеп тұр. Уақытша келтірілген ыңғайсыздықтар үшін кешірім өтінеміз.

«Атшабар» скверін жаңғырту

Облыс әкімінің бастамасымен «Атшабар» скверін қайта жаңғырту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде.

Жүзеге асырылу мерзімі: жүзеге асырылуда

Өзгерту: 26.11.2018 13:24